ที่ทำการไปรษณีย์บางนา กรุงเทพมหานคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางนา (ปณ. บางนา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางนา (BANG NA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 334 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2383 8803
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 10260

พื้นที่ให้บริการ

  • แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
  • แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์บางนาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง