รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ใน 21 จังหวัดของภาคกลาง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49 แห่ง แบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 7 แห่ง เทศบาลตำบล 14 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้


เทศบาลนครสมุทรปราการ

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

2. เทศบาลนคร 1 แห่ง

 • เทศบาลนครสมุทรปราการ

3. เทศบาลเมือง 7 แห่ง

 • เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
 • เทศบาลเมืองแพรกษา
 • เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
 • เทศบาลเมืองบางแก้ว
 • เทศบาลเมืองพระประแดง
 • เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
 • เทศบาลเมืองลัดหลวง

4. เทศบาลตำบล 14 แห่ง

 • เทศบาลตำบลแพรกษา
 • เทศบาลตำบลเทพารักษ์
 • เทศบาลตำบลบางปู
 • เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
 • เทศบาลตำบลด่านสำโรง
 • เทศบาลตำบลบางเมือง
 • เทศบาลตำบลบางบ่อ
 • เทศบาลตำบลคลองด่าน
 • เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
 • เทศบาลตำบลคลองสวน
 • เทศบาลตำบลบางพลี
 • เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
 • เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • เทศบาลตำบลบางเสาธง

5. องค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่


รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ แยกรายอำเภอ

1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ : 12 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)

 • เทศบาลนครสมุทรปราการ
 • เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
 • เทศบาลเมืองแพรกษา
 • เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
 • เทศบาลตำบลแพรกษา
 • เทศบาลตำบลเทพารักษ์
 • เทศบาลตำบลบางปู
 • เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
 • เทศบาลตำบลด่านสำโรง
 • เทศบาลตำบลบางเมือง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

2. อำเภอบางบ่อ : 10 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบางบ่อ
 • เทศบาลตำบลคลองด่าน
 • เทศบาลตำบลบางพลีน้อย
 • เทศบาลตำบลคลองสวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง

3. อำเภอบางพลี : 7 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลเมืองบางแก้ว
 • เทศบาลตำบลบางพลี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

4. อำเภอพระประแดง : 9 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลเมืองพระประแดง
 • เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
 • เทศบาลเมืองลัดหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเจ้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง

5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์
 • เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

6. อำเภอบางเสาธง : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)

 • เทศบาลตำบลบางเสาธง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่

ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ