จุดใต้สุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด?

คำถาม ... จุดใต้สุดของประเทศไทย อยู่ที่ใด?

เฉลย ...

จุดใต้สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีพิกัดทางภูมิศาสตร์คือ 5°37′N 101°8′E เป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

อำเภอเบตงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา คำว่าเบตงนั้นมาจากภาษามลายู คำว่า "Buluh Betong" ซึ่งมีความหมายว่า ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ หรือ ไผ่ตง นั่นเอง โดยไผ่ตรงนี้มีอยู่อย่างมากมายในพื้นที่อำเภอเบตง

ชื่อเดิมของอำเภอเบตงคืออำเภอยะรม ซึ่งเป็นภาษามลายูมีความหมายว่า เข็มเย็บผ้า ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเบตงเมื่อปี พ.ศ. 2473


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเบตง

เกร็ดความรู้อำเภอเบตง

พื้นที่ : 1,328 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 62,484 คน (พ.ศ. 2564)

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอธารโต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐเกดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย

รหัสไปรษณีย์ 
95110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เบตง

การปกครอง : อำเภอเบตง มี 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลเบตง
2. ตำบลธารน้ำทิพย์
3. ตำบลยะรม
4. ตำบลอัยเยอร์เวง
5. ตำบลตาเนาะแมเราะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองเบตง
2. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ


ที่ว่าการอำเภอเบตง
ที่ว่าการอำเภอเบตง เลขที่ 339 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ : 073 230 926

คำขวัญ
เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ