ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง (ปณ. หนองขาหย่าง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาหย่าง (NONG KHA YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 20/1 หมู่ 2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
โทรศัพท์ : 056 597 051
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 61130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
  • ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองขาหย่างที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ