ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า (ปณ. ทุ่งหว้า)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหว้า (THUNG WA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 111/1 หมู่ 6 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพท์ : 074 789 070
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 91120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  • ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งหว้า


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง