ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู (ปณ. หนองบัวลำภู)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู (NONG BUA LAM PHU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 144 หมู่ 1 ถนนวิไสยอุดรกิจ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 042 316 003
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 39000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 15.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 15.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 15.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์หนองบัวลำภูที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง