ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง จังหวัดสระบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง (ปณ. หนองแซง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง (NONG SAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 129 หมู่ 7 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
โทรศัพท์ : 036 399 252
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หนองแซงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง