ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง (ปณ. แม่สะเรียง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่สะเรียง (MAE SARIANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่ 1 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 053 681 356
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  08.30 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่สะเรียงที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...