ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด จังหวัดตาก

 ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด (ปณ. แม่ระมาด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด (MAE RAMAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ 4 ถนนโสภิตบรรณาลักษณ์ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
โทรศัพท์ : 055 581 140
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  • ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่ระมาด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง