ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม (ปณ. ขุนยวม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขุนยวม (KHUN YUAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 492/1 หมู่ 1 ถนนแม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140
โทรศัพท์ : 053 691 104
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 58140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ขุนยวมที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ