ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน (ปณ. ปากน้ำหลังสวน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน (PAK NAM LANG SUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 656 หมู่ 3 ถนนปากน้ำหลังสวน-หลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
โทรศัพท์ : 077 551 093
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  • ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หมู่ 8, 10-14
  • ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------