ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน จังหวัดชุมพร

 


ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน (ปณ. หลังสวน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน (LANG SUAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 159 ถนนหลังสวน ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ : 077 541 011
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร หมู่ 1-7, 9
 • ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 • ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หลังสวน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------