ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี (ปณ. แม่ขรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี (MAE KHRI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 695 224
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เฉพาะหมู่ที่ 4,7-8,10,13
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่ขรีที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ