ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด จังหวัดตาก

 


ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด (ปณ. แม่สอด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด (MAE SOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 307 ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ : 055 531 277
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  • ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์แม่สอด


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง