ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา จังหวัดตาก

 


ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา (ปณ. สามเงา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา (SAM NGAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 68 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130
โทรศัพท์ : 055 599 088
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 63130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  • ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สามเงา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง