ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง จังหวัดระยอง



ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง (ปณ. ปลวกแดง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง (PLUAK DAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038 659 007
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
  • ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปลวกแดง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง