ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง (ปณ. บ้านฉาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง (BAN CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 147/3 หมู่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 038 601 182
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  • ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  • ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านฉาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง