ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ (ปณ. หัวกุญแจ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หัวกุญแจ (HUA KUNGCHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 204 หมู่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
โทรศัพท์ : 038 201 027
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 20220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
  • ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หัวกุญแจ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------