แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต | ข้อมูลแขวง พื้นที่ ประชากร รหัสไปรษณีย์ สถานที่ติดต่อ

แขวงสวนจิตรลดา เป็น 1 ในจำนวน 5 แขวงของเขตดุสิต ซึ่งเป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่เป็นเขตพระราชฐาน พระราชวัง และสถานที่ราชการ เช่น พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนจิตรลดา อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโรงเรียนราชวินิตมัธยม เป็นต้น

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต และแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงดุสิต เขตดุสิต


ภาพแสดงที่ตั้งแขวงสวนจิตรลดา

ข้อมูลสำคัญของแขวงจิตรลดา


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตดุสิต เลขที่ 317 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0 2243 5311


แผนที่แขวงสวนจิตรลดาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ