ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพมหานคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก (ปณ. บางรัก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก (BANG RAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 อาคารไปรษณีย์บางรัก ซอยเจริญกรุง 32 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2236 9848
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 10500

พื้นที่ให้บริการ

  • แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ศาลแขวงปทุมวัน)
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 07.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์บางรักที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง