ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 


ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา (ปณ. ตาพระยา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา (TA PHRAYA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 693 หมู่ 1 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180
โทรศัพท์ : 037 269 072
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 27180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
  • ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ตาพระยาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง