ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 


ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก (ปณ. หล่มสัก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หล่มสัก (LOM SAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยมิตรสามัคคี ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056 701 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์หล่มสักที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...