ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม (ปณ. พนมสารคาม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม (PHANOM SARAKHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 660/1 หมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ : 038 551 051
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พนมสารคาม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ