ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต (ปณ. สนามชัยเขต)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต (SANAM CHAI KHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 602/2 หมู่ 14 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท์ : 038 597 023
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สนามชัยเขต


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง