ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก (ปณ. พิษณุโลก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก (PHITSANULOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 118 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055 258 037
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 65000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์พิษณุโลกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ