ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง (ปณ. ทุ่งหัวช้าง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง (THUNG HUA CHANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 47 หมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 053 975 209
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
  • ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
  • ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งหัวช้างที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง