ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ จังหวัดตราด

 


ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ (ปณ. คลองใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ (KHLONG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 568 หมู่ 2 ถนนมุ่งคีรี ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
โทรศัพท์ : 039 581 495
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 23110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  • ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
  • ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คลองใหญ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง