ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา (ปณ. ปลายพระยา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปลายพระยา (PLAI PHRAYA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 58/5 หมู่ 1 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
โทรศัพท์ : 075 687 121
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 81160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  • ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  • ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
  • ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปลายพระยา