ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง จังหวัดภูเก็ตที่ทำการไปรษณีย์ถลาง (ปณ. ถลาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง (THALANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 355 หมู่ 1 ตำบลเทพกระษัตรีย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076 311 186
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  • ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00-12.30 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์ถลาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------