สกุลเงินอาเซียน 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง?

สกุลเงิน (Currency) เป็นมาตรฐานของเงินตราในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งใช้งานหรือหมุนเวียนในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เช่น ธนบัตรและเหรียญ เช่น สกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (US$), ยูโร (€), เยน (¥) และปอนด์สเตอร์ลิง (£) เป็นต้น

อาเซียนของเราทั้ง 10 ประเทศ ต่างก็มีสกุลเงินของตนเอง ไม่ได้มีสกุลเงินกลาง หรือสกุลเงินร่วมเหมือนที่ใช้ในยูโรโซน ทำให้ยังต้องแลกเงินตนเองเป็นสกุลเงินประเทศปลายทางอยู่ รวมถึงการค้าขายระหว่างประเทศก็ยังต้องใช้สกุลเงินกลาง เช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินของประเทศที่มีสกุลเงินแข็งแกร่งกว่า เช่น การค้าขายระหว่างไทยกับประเทศลาว กัมพูชา และพม่า มักนิยมใช้เงินบาทไทยเป็นสกุงหลัก เป็นต้น คราวนี้เรามาดูกันว่าสกุลเงินอาเซียนทั้ง 10 ชาติ มีสกุลอะไรกันบ้าง


สกุลเงินอาเซียน มีดังนี้ (เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

1. สกุลเงินบรูไน : ดอลลาร์บรูไน (ฺBrunei Dollar, BND)

สกุลเงินดอลลาร์บรูไนผูกค่าไว้กับเงินดอลลาร์สิงคโปร์ในอัตรา 1:1 นั่นหมายความว่าค่าเงินดอลลาร์บรูไนจะมีค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์เสมอ ปัจจุบันมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 USD = 1.35 Brunei Dollar หรือราว 26 บาทต่อดอลลาร์บรูไน ประเทศบรูไนมีการออกธนบัตรที่มีมูลค่า 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000 และ 10,000 ดอลลาร์ ออกมาใช้งาน และมีหน่วยย่อย 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 100 เซนต์


ธนบัตรราคา 5 ดอลลาร์บรูไน

2. สกุลเงินกัมพูชา : เรียล (Cambodian Riel, KHR)

เงินเรียลเป็นสกุลเงินประจำชาติของประเทศกัมพูชา โดยมีการกำหนดค่าหรืออัตราแลกเปลี่ยนไว้ที่ 4,000 KHR / 1 USD ซึ่งชาวกัมพูชาส่วนใหญ่จะมีการใช้ทั้งเงินเรียลและเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การค้าขายตามแนวชายแดนและระหว่างประเทศ สามารถใช้ได้ทั้งเงินบาทไทยและเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลาง รัฐบาลกัมพูชามีการผลิตธนบัตรหลายระดับราคาออกมาใช้งาน คือ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 และ 50000 เรียล ส่วนเงินเหรียญมีราคา 50, 100, 200 และ 500 เรียล แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้ว ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4,130 เรียล / ดอลลาร์ หรือราว 120 เรียลต่อ  1 บาทไทย


ธนบัตรราคา 500 เรียล

3. สกุลเงินอินโดนีเซีย : รูเปียะห์ (Indonesian Rupiah, IDR)

เงินรูเปียะห์เป็นสกุลเงินประจำชาติของอินโดนีเซีย โดยรัฐบาลได้พิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 รูเปียะห์ และเหรียญราคา 100, 200, 500 และ 1000 รูเปียะห์ ออกมาใช้งาน โดยในปัจจุบันเงินรูเปียะห์มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 15,200 รูเปียะห์ต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 430 รูเปียะห์ต่อหนึ่งบาทไทย


ธนบัตรราคา 100,000 รูเปียะห์

4. สกุลเงินมาเลเซีย : ริงกิต (Malaysian Ringgit, MYR)

เงินริงกิตเป็นสกุลเงินประจำชาติของมาเลเซีย (แต่เดิมใช้คำว่า ดอลลาร์มาเลเซีย) รัฐบาลมาเลเซียได้พิมพ์ธนบัตรราคา 1, 5, 10, 20, 50 และ 100 ริงกิต และเหรียญราคา 5, 10, 20 และ 50 เซ็น ออกมาใช้งาน โดยมีหน่วยเซ็นเป็นหน่วยย่อย (100 เซ็นเท่ากับ 1 ริงกิต) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 4.6 ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 7.5 บาทไทยต่อ 1 ริงกิต


ธนบัตรราคา 100 ริงกิต

5. สกุลเงินพม่า : จ๊าต (Myanmar Kyat, MMK)

เงินจ๊าตเป็นสกุลเงินประจำชาติของพม่า โดยรัฐบาลพม่าได้พิมพ์ธนบัตรราคา 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5,000 และ 10,000 รวมถึงเหรียญ 1 ปยา, 5 ปยา, 10 ปยา, 25 ปยา, 50 ปยา ออกมาใช้งาน (ปยาเป็นหน่วยย่อยของจ๊าต โดยที่ 100 ปยาเท่ากับ  1 จ๊าต)

ปัจจุบันเงินจ๊าตมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 2,100 จ๊าดต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 60 จ๊าตต่อ  1 บาทไทย


ธนบัตรราคา 100 จ๊าต

6. สกุลเงินฟิลิปปินส์ :  เปโซ (Philippine Peso, PHP)

เงินเปโซฟิลิปปินส์เป็นสกุลเงินประจำชาติของฟิลิปปินส์ (ในโลกเรามีหลายเปโซ โดยมีต้นกำเนิดมาจากภาษาสเปน) ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ได้มีการพิมพ์ธนบัตรราคา 20, 50, 100, 200, 500, 1000 เปโซ และเหรียญราคา 1, 5, 10 25 เซนติโม, 1, 2, 5, 10 เปโซ ออกมาใช้งาน (เซนติโม เป็นหน่วยย่อยของเปโซ โดยที่ 100 เซนติโมมีค่าเท่ากับ 1 เปโซ)

ปัจจุบันเงินเปโซมีอัตราแลกเปลี่ยนราว 57 เปโซต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.6 เปโซต่อ 1 บาทไทย


ธนบัตรราคา 1,000 เปโซ

7. สกุลเงินลาว : กีบ (Laotian Kip, LAK)

เงินกีบลาวเป็นสกุลเงินประจำชาติของประเทศลาว โดยรัฐบาลลาวได้พิมพ์ธนบัตรเงินกีบราคา 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 กีบ และเงินเหรียญ 10, 20, 50 อัด ออกมาใช้งาน (100 อัดเท่ากับ 1 กีบ) แต่ธนบัตรราคา 1, 5, 10, 20, 50, 100 กีบแทบไม่มีใครใช้แล้ว เนื่องจากค่าเงินลาวตกต่ำลงมาก ทำให้ข้าวของราคาแพงขึ้น ธนบัตรราคาน้อย ๆ จึงมีการใช้น้อยลง

ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบอยู่ที่ประมาณ 20,000 กีบต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 600 กีบต่อ 1 บาทไทย


ธนบัตรราคา 100,000 กีบ

8. สกุลเงินสิงคโปร์ : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar, SGD)

เงินดอลลาร์สิงคโปร์เป็นสกุลเงินประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือว่าเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสกุลเงินอาเซียนทั้งหมด โดยธนาคารกลางสิงคโปร์ได้พิมพ์ธนบัตรราคา 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, และ 10,000 ดอลลาร์ออกมาใช้งาน ส่วนเหรียญก็จะมีราคา 1, 5, 10, 20, 50 เซนต์ และ 1 ดอลลาร์ (โดยที่ 100 เซนต์มีค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์)

ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ 1.35 SGD ต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1 SGD ต่อ 26 บาทไทย


ธนบัตรราคา 100 ดอลลาร์สิงคโปร์

9. สกุลเงินไทย : บาท (Thai Baht, THB)

เงินบาทเป็นสกุลเงินประจำชาติของประเทศไทย เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีสถานะแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูง ค่าเงินจึงไม่แกว่างมากนัก ทำให้เป็นที่ต้องการของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิมพ์ธนบัตรราคา 20, 50, 100, 500 และ 1,000 บาทออกมาใช้งาน ส่วนเงินเหรียญจะมีราคา 25 และ 50 สตางค์, 1, 2, 5, และ 10 บาท โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ


ธนบัตรราคา 500 บาท

10. สกุลเงินเวียดนาม : ด่ง (Vietnam Dong, VND)

เงินด่งเป็นสกุลเงินประจำชาติของเวียดนาม โดยรัฐบาลเวียดนามได้พิมพ์ธนบัตรราคา 100, 200, 500,  1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000 และ 500,000 ด่ง ออกมาใช้งาน ส่วนเหรียญก็มีราคา 200, 500, 1,000, 2,000 และ 5,000 ด่ง

ปัจจุบันเงินด่งของเวียดนามมีอัตราแลกเปลี่ยนราว 24,000 ด่งต่อดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 700 ด่งต่อ 1 บาทไทย


ธนบัตรราคา 10,000 ด่ง

หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ 31 สิงหาคม 2566

สกุลเงินอาเซียนบางประเทศยังมีค่าที่ผันผวนมากหรืออ่อนค่าลงไปเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศนั้น ๆ ประเทศที่เศรษฐกิจยังสู้ภาวะตกต่ำของอุปสงค์ของโลกได้ ค่าเงินก็ยังมั่นคง เช่น เงินบาทไทยและเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนประเทศที่เศรษฐกิจยังไม่เสถียร ได้รับผลกระทบจากความตกต่ำของเศรษฐกิจโลกก็มีค่าเงินที่ผันผวนและตกต่ำมาก เช่น ประเทศล่าและประเทศพม่า เป็นต้น

ด้วยความประเทศสมาชิกอาเซียนมีสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมาก บางประเทศแข็งแกร่งมาก บางประเทศก็อ่อนแอมาก ทำให้การสร้างเงินสกุลเดียวหรือสกุลเงินร่วมของอาเซียนคงยังเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้


------------------------------------------

เรื่องน่ารู้อาเซียนอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ