ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน (ปณ. สามเสนใน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน (SAMSEN NAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1549 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2270 1530
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 10400

พื้นที่ให้บริการ

  • แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์ บ้านปทุมวัน ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม)
  • แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  • แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  • แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  • แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์สามเสนในที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ