สำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับผีและความตาย มีอะไรบ้าง?

  
สำนวนสุภาษิตไทย ที่เกี่ยวกับผีและความตาย มีดังต่อไปนี้

 • คนดีผีคุ้ม หมายถึง คนทำดีย่อมไม่มีภัย
 • คนตายขายคนเป็น หมายถึง คนตายที่มีหนี้หรือภาระมาก ซึ่งคนยังอยู่ต้องรับผิดชอบแทน
 • คอขาดบาดตาย หมายถึง ร้ายแรงถึงอาจต้องสูญเสียชีวิตได้
 • ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด หมายถึง ทำชั่วร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้ว จะปิดอย่างไรก็ไม่มิด
 • ตายก็ฝังยังก็เลี้ยง หมายถึง การเลี้ยงดูแบบตามมีตามเกิด ตามบุญตามกรรม
 • ตายคาอก หมายถึง เสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ตายประชดป่าช้า หมายถึง แกล้งทำประชดอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ตัวเองกลับเสียหายจากการทำหรือพูดนั้น
 • บนข้าวผี ตีข้าวพระ หมายถึง ขอร้องให้ผีสางเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือโดยจะแก้บนเมื่อสําเร็จประสงค์แล้ว
 • ไปตายเอาดาบหน้า หมายถึง ยอมไปเสี่ยงเอาข้างหน้า
 • ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย
 • ปล้ำผีลุก ปลุกผีนั่ง หมายถึง พยายามทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นมา
 • ปลุกผีกลางคลอง หมายถึง ทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร
 • ผีจับยัด หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดมาก่อน
 • ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึง ถูกซ้ำเติมเมื่อพลาดพลั้งลง หรือเมื่อคราวเคราะห์ร้าย
 • ผีถึงป่าช้า หมายถึง ต้องยอมทําด้วยความจําใจหรือไม่มีทางเลือก
 • ผีเน่ากับโลงผุ หมายถึง เขากันได้ดีมาก (ในทางที่ดูไม่ดี)
 • ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบ หมายถึง ไม่คบค้าสมาคมด้วย
 • ผีไม่มีศาล หมายถึง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 • ผีเรือนไม่ดี ผีป่าก็พลอย หมายถึง คนในบ้านเป็นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้ามาทําความเสียหายได้
 • ฝากผีฝากไข้ หมายถึง ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย
 • ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา หมายถึง ไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าสลด ก็จะไม่สำนึกกับการกระทำที่ไม่ดีของตน
 • ไม้ใกล้ฝั่ง หมายถึง แก่ใกล้จะตาย
 • หน้าสิ่วหน้าขวาน หมายถึง อยู่ในระยะอันตราย หรือในเหตุการณ์วิกฤต
 • หมองูตายเพราะงู หมายถึง ชำนาญอะไรมักได้รับภัยจากหน้าที่นั้น

สุภาษิตสำนวนไทยน่ารู้


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ