ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง กรุงเทพมหานคร

 


ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง (ปณ. รองเมือง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง (RONG MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2214 2764
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 10330

พื้นที่ให้บริการ

  • แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ยกเว้นอาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท, ศาลแขวงปทุมวัน, อาคารลุมพินีทาวเวอร์, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม)
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ :  08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 08.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์รองเมืองที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง