ที่ทำการไปรษณีย์ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ศรีวิไล (ปณ. ศรีวิไล)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีวิไล  (SI WILAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนพังโคน-บึงกาฬ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210
โทรศัพท์ : 042 497 021
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 38190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบล นาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  
  • ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ศรีวิไลที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง