ที่ทำการไปรษณีย์ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปากคาด (ปณ. ปากคาด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากคาด  (PHON CHAROEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 81 หมู่ 6 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
โทรศัพท์ : 042 481 003
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 38190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
  • ตำบล หนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปากคาดที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง