ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ (ปณ. สระโบสถ์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ (SA BOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 293 หมู่ 10 ถนนวังเพลิง-หนองม่วง ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 15240
โทรศัพท์ : 036 439 104
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 15240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี หมู่ที่ 1-3, 5-6, 8-12
  • ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
  • ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สระโบสถ์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ