ที่ทำการไปรษณีย์ละแม จังหวัดชุมพร

 


ที่ทำการไปรษณีย์ละแม (ปณ. ละแม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ละแม (LAMAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 39 หมู่ 2 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
โทรศัพท์ : 077 559 106
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  • ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
  • ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ละแม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------