ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

 


ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ (ปณ. พะโต๊ะ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ (PHATO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 152 หมู่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077 539 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 86180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
  • ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พะโต๊ะ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

---------------------------------------------------------------------------------------