รายชื่อหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายชื่อหลักทรัพย์ (หุ้น) ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

รหัสหุ้น
ชื่อบริษัท
ตลาด
2S บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) mai
7UP บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
A บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) SET
A5 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) SET
ABICO บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) mai
ABM บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) mai
ABPIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ SET
ACAP บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) mai
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) SET
AEC บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) SET
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET
AF บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) mai
AFC บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) SET
AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) mai
AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) SET
AHC บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) SET
AI บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET
AIE บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) mai
AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท SET
AIRA บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) mai
AIT บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) SET
AJA บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
AKP บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) mai
AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) SET
ALL บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) mai
ALLA บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) SET
ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) SET
ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) SET
AMA บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) mai
AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
AMARIN บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) SET
AMATAR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท SET
AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) SET
AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) SET
ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) SET
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET
APCO บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) SET
APCS บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) SET
APEX บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
APURE บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
AQ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) SET
AQUA บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
ARIP บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) mai
ARROW บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) mai
AS บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
ASAP บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) SET
ASEFA บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) SET
ASIA บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) SET
ASIAN บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) SET
ASIMAR บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) SET
ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
ASN บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) mai
ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
ATP30 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) mai
AU บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) mai
AUCT บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) mai
AYUD บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET
B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET
B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) SET
BAT-3K บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) SET
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) SET
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) SET
BCT บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) SET
BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) SET
BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) SET
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) SET
BFIT บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) SET
BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) SET
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
BGT บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) SET
BIG บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
BIZ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) mai
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) SET
BJCHI บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
BKD บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) mai
BKI บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก SET
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) SET
BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) SET
BLISS บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) SET
BM บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) mai
BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ SET
BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) mai
BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
BR บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) SET
BROCK บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) SET
BROOK บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) SET
BRRGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ SET
BSBM บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) SET
BSM บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) mai
BTNC บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) SET
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท SET
BTW บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) mai
BUI บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) SET
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ SET
CAZ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) mai
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
CCP บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) SET
CEN บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) SET
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) SET
CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SET
CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
CGH บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
CHARAN บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
CHEWA บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) mai
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) SET
CHO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) mai
CHOTI บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) SET
CHOW บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) mai
CHUO บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) mai
CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
CIG บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) SET
CITY บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) SET
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) SET
CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
CM บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) SET
CMAN บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) SET
CMC บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) mai
CMO บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) mai
CMR บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) SET
CNS บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) SET
CNT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) SET
COL บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) SET
COLOR บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) mai
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) SET
COMAN บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) mai
COTTO บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) SET
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) SET
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) SET
CPH บริษัท คาสเซ่อร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
CPI บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) SET
CPL บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) SET
CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท SET
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท SET
CPR บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) mai
CPT บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
CPTGF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท SET
CRANE บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) SET
CRD บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) mai
CRYSTAL กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท SET
CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) SET
CSP บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET
CSR บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) SET
CSS บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) SET
CTARAF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ SET
CTW บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) SET
CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
D บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) SET
DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) SET
DCORP บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
DDD บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) SET
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
DEMCO บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) SET
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล SET
DIMET บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) mai
DOD บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) mai
DREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี SET
DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) SET
DTAC บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
DTC บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) SET
DTCI บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) SET
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) SET
EARTH บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) SET
EASON บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) SET
ECF บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) mai
ECL บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
EE บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) SET
EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) mai
EGATIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย SET
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) SET
EIC บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) SET
EKH บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) SET
EMC บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) SET
EPCO บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) SET
EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
ERWPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท SET
ESSO บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
ESTAR บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) SET
ETE บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) mai
EVER บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) SET
F&D บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) SET
FANCY บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) SET
FC บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) mai
FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) SET
FLOYD บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) mai
FMT บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET
FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) SET
FNS บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) SET
FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) mai
FPT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
FSMART บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) mai
FSS บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) SET
FTE บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) SET
FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ SET
FUTUREPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค SET
FVC บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) mai
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ SET
GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
GC บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) SET
GCAP บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) mai
GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) SET
GENCO บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) SET
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) SET
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) SET
GIFT บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) SET
GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) SET
GL บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) SET
GLAND บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) SET
GLANDRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ SET
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) SET
GLOW บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) SET
GOLD บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
GOLDPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ SET
GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) SET
GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) SET
GRAND บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) SET
GREEN บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) SET
GSC บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) mai
GSTEL บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) SET
GTB บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) mai
GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) SET
GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ SET
GYT บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) SET
HARN บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) mai
HFT บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET
HPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล SET
HPT บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) mai
HREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช SET
HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) SET
HTECH บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) SET
HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) SET
HYDRO บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) mai
ICC บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
ICN บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) mai
IEC บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) SET
IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
IFS บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
IHL บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) SET
III บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET
ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท SET
INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) SET
INGRS บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) SET
INOX บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) SET
INSURE บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
IRCP บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) SET
IT บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) SET
ITD บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) SET
ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) mai
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) SET
J บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) SET
JAS บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน SET
JCK บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
JCKH บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) mai
JCT บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) SET
JKN บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) mai
JMART บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) SET
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) SET
JSP บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) mai
JTS บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) SET
JUBILE บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) mai
JUTHA บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) SET
JWD บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET
K บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) mai
KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) SET
KASET บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) mai
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) SET
KBS บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) SET
KC บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) SET
KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) SET
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) SET
KCM บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) mai
KDH บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
KIAT บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) mai
KKC บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) SET
KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) SET
KOOL บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) mai
KPNPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น SET
KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) SET
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) SET
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) SET
KTECH บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
KTIS บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
KWC บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) SET
KWG บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
KWM บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) mai
KYE บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) SET
L&E บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) SET
LANNA บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) SET
LDC บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) mai
LEE บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) SET
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) SET
LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล SET
LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) SET
LHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ SET
LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ SET
LIT บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) mai
LOXLEY บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) SET
LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) SET
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
LRH บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) SET
LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
LTX บริษัท ลัคกี้เท็คซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) SET
LUXF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ SET
LVT บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) mai
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
MACO บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) SET
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) SET
MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) SET
MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
MANRIN บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) SET
MATCH บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) SET
MATI บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) SET
MAX บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
MBAX บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) mai
MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) SET
MBKET บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) SET
MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) SET
MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) SET
MDX บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) SET
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) SET
META บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
METCO บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) SET
MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) SET
MGT บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) mai
MIDA บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) SET
M-II กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ SET
MILL บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) SET
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
MIPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ SET
MIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล SET
MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) mai
MJD บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
MJLF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ SET
MK บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) SET
ML บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
MM บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) mai
MNIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี SET
MNIT2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 SET
MNRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ SET
MODERN บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
MONO บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
MONTRI กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ SET
MOONG บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) mai
MORE บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) mai
M-PAT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ SET
MPG บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
MPIC บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
M-STOR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ SET
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) SET
MTI บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
MVP บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) mai
NBC บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
NC บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) SET
NCH บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
NCL บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) mai
NDR บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) mai
NEP บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
NER บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) SET
NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) mai
NEW บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) SET
NEWS บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
NEX บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) SET
NFC บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) SET
NINE บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) mai
NKI บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
NMG บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) SET
NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) SET
NPK บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) mai
NPPG บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
NSI บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
NTV บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) SET
NUSA บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) SET
NVD บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) SET
NWR บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) SET
NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) SET
OCC บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) SET
OCEAN บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) mai
OGC บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) SET
OHTL บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) SET
OISHI บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) SET
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) SET
OTO บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) mai
PACE บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
PAE บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
PAF บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) SET
PAP บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) SET
PATO บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) SET
PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
PDG บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) mai
PDI บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
PDJ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) SET
PE บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) SET
PERM บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) SET
PF บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) SET
PG บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) SET
PHOL บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) mai
PICO บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) mai
PIMO บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) mai
PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) mai
PK บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) SET
PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) SET
PLANET บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) mai
PLAT บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
PLE บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) SET
PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) SET
PMTA บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
POLAR บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) SET
POMPUI บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) SET
POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ SET
PORT บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) mai
POST บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) SET
PPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค SET
PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) mai
PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) SET
PPPM บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) SET
PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) mai
PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) SET
PRAKIT บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) SET
PREB บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) SET
PRECHA บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
PRG บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) SET
PRIN บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) SET
PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) SET
PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) SET
PRO บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) SET
PROUD บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) mai
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
PSTC บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) mai
PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) SET
PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) SET
PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) SET
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) SET
PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) SET
Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) SET
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) SET
QHHR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ SET
QHOP กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ SET
QHPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ SET
QLT บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) mai
QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) mai
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) SET
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
RCI บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) SET
RICH บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
RICHY บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) SET
RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) SET
RML บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) SET
ROBINS บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) SET
ROCK บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) SET
ROH บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
ROJNA บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) SET
RP บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) mai
RPC บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) SET
RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) SET
RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) SET
RSP บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) SET
RWI บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) mai
S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) SET
S & J บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) SET
S11 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) mai
SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) SET
SAFARI บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) SET
SALEE บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) mai
SAM บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SAMCO บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) SET
SAMTEL บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) SET
SANKO บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) mai
SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) SET
SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
SAUCE บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) SET
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SAWANG บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) SET
SBPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี SET
SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) SET
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) SET
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) SET
SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) SET
SCI บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) SET
SCN บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) SET
SCP บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) SET
SDC บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) SET
SE บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) mai
SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) SET
SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) mai
SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) mai
SENA บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
SF บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
SFP บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน) SET
SGF บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) mai
SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) SET
SHANG บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) SET
SHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ SET
SIAM บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) SET
SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) mai
SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) SET
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SET
SIRIP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ SET
SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) SET
SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) SET
SKE บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) SET
SKN บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) SET
SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) SET
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) mai
SLP บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) SET
SMART บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) mai
SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) SET
SMK บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
SMM บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SET
SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) SET
SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) SET
SNP บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) SET
SOLAR บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) SET
SONIC บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) mai
SORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SET
SPA บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) SET
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SET
SPC บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) SET
SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) SET
SPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย SET
SPG บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
SPORT บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) SET
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท SET
SPVI บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) mai
SQ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
SR บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) mai
SRICHA บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SRIPANWA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา SET
SSC บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) SET
SSF บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) SET
SSI บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SET
SSP บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SSPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร SET
SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SET
SST บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) SET
SSTPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย SET
SSTRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย SET
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) SET
STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) SET
STAR บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) mai
STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) SET
STHAI บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) SET
STI บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) mai
STPI บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) SET
SUC บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) SET
SUN บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) mai
SUPER บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SUSCO บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) SET
SUTHA บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) SET
SVH บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) SET
SVI บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) SET
SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) SET
SWC บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) mai
SYMC บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
T บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
TACC บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) mai
TAE บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) SET
TAKUNI บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
TAPAC บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) mai
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) SET
TBSP บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) SET
TC บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) SET
TCC บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TCCC บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) SET
TCJ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) SET
TCMC บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TCOAT บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) SET
TEAM บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TEAMG บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย SET
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
TFI บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) SET
TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) SET
TGPRO บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) SET
TH บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) SET
THANA บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) mai
THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) SET
THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) SET
THE บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) SET
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
THL บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) SET
THMUI บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) mai
THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) SET
THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) SET
TIC บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 SET
TIGER บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) mai
TIP บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) SET
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
TITLE บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) mai
TIW บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) SET
TK บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) SET
TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) SET
TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SET
TKT บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
TLGF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท SET
TLHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ SET
TM บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) mai
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) SET
TMC บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) mai
TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) SET
TMI บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) mai
TMILL บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) mai
TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) SET
TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) mai
TNDT บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) mai
TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) mai
TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) SET
TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) SET
TNP บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) mai
TNPC บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET
TNPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ SET
TNR บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) SET
TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) SET
TOPP บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) SET
TPA บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) SET
TPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) mai
TPBI บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) SET
TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) mai
TPCORP บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) SET
TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) SET
TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
TPLAS บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) mai
TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) SET
TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) SET
TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ SET
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TR บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) SET
TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TRITN บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) SET
TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) mai
TRU บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) SET
TRUBB บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) SET
TSE บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) SET
TSF บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) mai
TSI บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) SET
TSR บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) SET
TSTE บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) SET
TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) SET
TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) SET
TTI บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) SET
TTL บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
TTLPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท SET
TTTM บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) SET
TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) SET
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
TU-PF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ SET
TVD บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) mai
TVI บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) SET
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) SET
TVT บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) mai
TWP บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) SET
TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) SET
TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
TYCN บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
U บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) SET
UAC บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) mai
UBIS บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) mai
UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) mai
UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) mai
UMI บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) SET
UMS บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) mai
UNIQ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) SET
UOBKH บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) SET
UP บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) SET
UPA บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) mai
UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) SET
UPOIC บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) SET
URBNPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา SET
UREKA บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) mai
UT บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) SET
UTP บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) SET
UV บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) SET
UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) SET
UWC บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) mai
VARO บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) SET
VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) mai
VGI บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) SET
VI บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) SET
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) SET
VL บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) mai
VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) SET
VPO บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) SET
VRANDA บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) SET
WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) SET
WAVE บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
WG บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
WHABT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ SET
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท SET
WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SET
WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) SET
WIIK บริษัทวิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) SET
WIN บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) SET
WINNER บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) mai
WORK บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) SET
WORLD บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SET
WP บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) SET
WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) SET
WR บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) SET
XO บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) mai
YCI บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) SET
YNP บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) SET
YUASA บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) mai
ZEN บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) SET
ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) mai
ZMICO บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) SET

หมายเหตุ ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากการแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์เป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในตลาด SET และหุ้น SME ที่อยู่ในตลาด mai แล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังได้ทำการจัดกลุ่มหุ้นอยู่เป็นหมวดหมู่ที่ต่าง ๆ กัน ตามคุณสมบัติของหุ้นตัวนั้น ๆ อีกหลายกลุ่ม ดังนี้

- SET50 หมายถึง กลุ่มหุ้นที่มี Market Cap. ใหญ่ที่สุด 50 อันดับแรก ... รายชื่อหุ้นกลุ่ม SET50
- SET100 หมายถึง กลุ่มหุ้นที่มี Market Cap. ใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรก ... รายชื่อหุ้นกลุ่ม SET100
- SETHD หมายถึง กลุ่มหุ้นที่มีอัตราการปันผลสูงสุดและต่อเนื่อง 30 อันดับแรก ... รายชื่อหุ้นกลุ่ม SETHD
- sSET หมายถึง กลุ่มหุ้นที่อยู่นอกเหนือ SET50 และ SET100 โดยมีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอ
- SETCLMV หมายถึง กลุ่มหุ้นที่มีรายได้มาจากลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ... รายชื่อหุ้นกลุ่ม SETCLMV
- SETTHSI หมายถึง กลุ่มที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล
- SETWB หมายถึง กลุ่มหุ้น 30 ตัว ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ

SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...