ที่ทำการไปรษณีย์กะทู้ จังหวัดภูเก็ตที่ทำการไปรษณีย์กะทู้ (ปณ. กะทู้)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กะทู้ (KATHU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 30/12 หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 076 321 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 83120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00-12.30 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กะทู้


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------