ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือประเทศอะไร?

คำถาม ... ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือประเทศอะไร?

เฉลย ...
ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศหมู่เกาะ ตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร โดยเป็นประเทศที่อยู่ตอนล่างสุดของอาเซียนและทวีปเอเชีย และเป็นประเทศที่มีจำนวนเกาะมากที่สุดในโลก จำนวนมากกว่า 17,000 เกาะ โดยเป็นเกาะที่มีคนอยู่อาศัยแค่ราว 30%ประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียอาศัยอยู่บนเกาะใหญ่ 5 เกาะ คือ เกาะสุมาตรา เกาะสุลาเวสี เกาะบอร์เนียว เกาะนิวกีนี และเกาะชวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศ โดยบนเกาะชวานี้เป็นที่อยู่ของประชากรถึง 60% ของประชากรทั้งหมด และประเทศอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกอีกด้วย

เกร็ดความรู้ประเทศอินโดนีเซีย

 • เนื้อที่             : 1,904,569 ตารางกิโลเมตร ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
 • ประชากร        : 273,879,750 ล้านคน มากที่สุดในอาเซียน
 • เมืองหลวง      : กรุงจาการ์ตา
 • GDP               : 1.289 ล้านล้านดอลลาร์ สูงที่สุดในอาเซียน
 • GDP ต่อหัว     : 4,691 ดอลลาร์
 • จำนวนเกาะ     : 17,000 เกาะ
 • ภาษาราชการ  : มาลายู (บาฮาซะอินโดนีเซีย)
 • การขับรถ        : ด้านซ้าย (เหมือนประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์)
 • Time zone       : GMT+7 ถึง GMT+9
 • รหัสโทรศัพท์  : +62
 • Internet TLD   : .id
 • สกุลเงิน           : Indonesian Rupiah (IDR)