ประชากรอาเซียน มีเท่าไหร่?

คำถาม ... ประชากรอาเซียน มีเท่าไหร่?

เฉลย ...
อาเซียนเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนมีผู้คนอาศัยอยู่มากมาย มาดูกันว่าสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในปี 2022 มีประชากรเท่าไหร่กันบ้าง

อันดับ ประเทศ จำนวนประชากร (ล้านคน) อัตราการเพิ่มต่อปี (%)
1 ประเทศอินโดนีเซีย 274.859 1.41
2 ประเทศฟิลิปปินส์ 110.489 1.50
3 ประเทศเวียดนาม 99.223 1.16
4 ประเทศไทย 70.078 0.76
5 ประเทศเมียนมาร์ 53.886 1.22
6 ประเทศมาเลเซีย 33.782 1.84
7 ประเทศกัมพูชา 15.993 1.59
8 ประเทศลาว 7.481 1.63
9 ประสิงคโปร์ 5.743 1.30
10 ประเทศบรูไน 0.463 1.69

หมายเหตุ ที่มา IMF


อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในอาเซียน


จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าประชากรอาเซียนมีทั้งหมดถึง 673.655 ล้านคน มีอัตราการเพิ่มประชากรโดยเฉลี่ย 1.41% ต่อปี โดยที่ประเทศอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรสูงที่สุดในอาเซียน ในขณะที่บรูไนมีประชากรเพียง 463,000 คนเท่านั้น