เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือเขื่อนอะไร?

คำถาม ... เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือเขื่อนอะไร?

เฉลย ...
เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือ เขื่อนบากัน (Bakun Dam)

เขื่อนบากัน เป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่ในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่สร้างกั้นแม่น้ำบาลุย (Balui River) วัตถุประสงค์ของการสร้างเขื่อนก็เพื่อการผลิตไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของประเทศมาเลเซีย โดยจะจ่ายไฟฟ้าให้ฝั่งมาเลเซียตะวันตกเป็นหลัก ไฟฟ้าส่วนเกินจะส่งมาทางฟากมาเลเซียตะวันออก

เขื่อนบากัน เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน


เขื่อนบากันเป็นเขื่อนคอนกรีต สูง 205 เมตร กว้าง 750 เมตร ทางน้ำล้น (Spillway) ขนาด 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บน้ำได้มากถึง 43,800 ล้านลูกบาสศ์เมตร (เขื่อภูมิพลมีอ่างเก็บน้ำที่มีความจุ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร) เขื่อนบากันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2,400 เมกกะวัตต์ สูงกว่าเขื่อนภูมิพลประมาณ 3 เท่า

ตัวเขื่อนบากันเป็นเขื่อนชนิด Concrete-faced rockfill dam (CFRD) ที่สูงที่สุดในโลก รวมถึงเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย รวมถึงตัวอ่างเก็บน้ำจะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย รวมถึงเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนอีกด้วย

เขื่อนบากันเริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1996 และเปิดใช้งานเมื่อปี ค.ศ. 2011 ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้นราว 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ