เลขาธิการอาเซียน มีใครบ้าง? ทำหน้าที่อะไร?

คำถาม ... เลขาธิการอาเซียน มีใครบ้าง? ทำหน้าที่อะไร?

เฉลย ... 
เลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN) เป็นตำแหน่งหมุนเวียนที่ชาติสมาชิกอาเซียนจะได้รับสิทธิเสนอชื่อผู้ที่จะมาทำหน้าที่เลขาธิการอาเซียนเมื่อถึงวาระของชาติตนเอง โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย

รายชื่อเลขาธิการอาเซียนทั้งหมด มีรายชื่อดังต่อไปนี้...

ลำดับที่ ชื่อเลขาธิการ เสนอโดย เข้ารับตำแหน่ง พ้นตำแหน่ง
1 Hartono Dharsono อินโดนีเซีย 7 June 1976 18 February 1978
2 Umarjadi Notowijono อินโดนีเซีย 19 February 1978 30 June 1978
3 Ali Abdullah มาเลเซีย 10 July 1978 30 June 1980
4 Narciso G. Reyes ฟิลิปปินส์ 1 July 1980 1 July 1982
5 Chan Kai Yau สิงคโปร์ 18 July 1982 15 July 1984
6 Phan Wannamethee ไทย 16 July 1984 15 July 1986
7 Roderick Yong บรูไน 16 July 1986 16 July 1989
8 Rusli Noor อินโดนีเซีย 17 July 1989 1 January 1993
9 Ajit Singh มาเลเซีย 1 January 1993 31 December 1997
10 Rodolfo Severino Jr. ฟิลิปปินส์ 1 January 1998 31 December 2002
11 Ong Keng Yong สิงคโปร์ 1 January 2003 31 December 2007
12 Surin Pitsuwan ไทย 1 January 2008 31 December 2012
13 Lê Lương Minh เวียดนาม 1 January 2013 31 December 2017
14 Lim Jock Hoi บรูไน 1 January 2018 -

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาเซียนมีเลขาธิการมาแล้วทั้งหมด 14 ท่าน โดยมี 2 ท่านเป็นคนไทย คือนายแผน วรรณะเมธี และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ


Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน

เลขาธิการอาเซียนมีหน้าที่มากมายหลายอย่าง เช่น การประสานความร่วมมือในทุก ๆ เรื่องระหว่างประเทศสมาชิกทั้งหมด เพื่อให้สมาชิกได้บรรลุข้อตกลงที่วางไว้ร่วมกัน จัดการประชุมในทุกระดับของอาเซียนเพื่อให้อาเซียนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ และยังรวมถึงการประสานงานเพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกันอีกด้วย