อาเซียน+3 คืออะไร มีประเทศใดบ้าง

คำถาม ... อาเซียน+3 คืออะไร มีประเทศใดบ้าง

เฉลย ...
อาเซียน+3 หรือ ASEAN Plus Three คือกรอบความร่วมระหว่างกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่ค้านอกอาเซียนอีก 3 ประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือนี้เริ่มจัดตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ภายหลังการเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งเป็นต้นมา

ภาพการประชุม ASEAN+3 Summit เมื่อปี 2015


กรอบความร่วมมือของอาเซียน+3 มีอะไรบ้าง
- การร่วมกันกำหนดกฎระเบียบในภูมิภาค 
- การตั้งเขตการค้าเสรี
- ข้อตกลงความร่วมมือทางการเงินและการคลัง
- เขตความร่วมมือและมิตรภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมอาวุธ 
- การคมนาคมและเครือข่ายการสื่อสาร
- ด้านสิทธิมนุษยชนและพันธะกรณีต่าง ๆ

นอกจากนี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน+3 จะมีอีก 2 หัวข้อขึ้นมาพูดคุยด้วยเสมอ ทั้ง 2 หัวข้อนี้คือ
1. ความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค
2. ความร่วมมือสู่ศตวรรษที่ 21 ในการรักษาส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคง ความมีเสถียรภาพและการพัฒนา 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศนอกอาเซียนทั้ง 3 ประเทศ คือ ตีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีอิมแพคต่อการค้าโลกอย่างมากมาย การที่อาเซียนของเราได้ร่วมมือกับทั้ง 3 ประเทศดังกล่าว ย่อมส่งผลดีต่อการค้าและการลงทุนในอาเซียนเป็นอย่างมาก