10 อันดับ เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน มีเมืองอะไรบ้าง?

คำถาม ... 10 อันดับ เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน มีเมืองอะไรบ้าง?

เฉลย ...
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นดินแดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น กล่าวคือ มีพื้นรวมทั้งหมด 4,522,518 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 667,393,019 คน (ข้อมูลปี 2021) มีความหนาแน่นประชากร 144 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศ คราวนี้เรามาดูกันว่ามีเมืองใดบ้างในอาเซียนที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด 10 เป็นอันดับแรก ...

10 อันดับ เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน

อันดับ
เมือง
ประเทศ
ประชากร
   1 Jakarta อินโดนีเซีย 10,562,088
   2 Bangkok ไทย 10,539,000
   3 Ho Chi Minh City    เวียดนาม 9,427,598
   4 Hanoi เวียดนาม 8,426,500
   5 Surabaya อินโดนีเซีย        6,499,000
   6 Singapore สิงคโปร์ 5,453,600
   7 Yangon เมียนมาร์ 5,451,439
   8 Bekasi อินโดนีเซีย 3,083,676
   9 Quezon City ฟิลิปปินส์ 2,960,048
  10 Bandung อินโดนีเซีย 2,575,478


กรุงจาการ์ต้า เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน


หมายเหตุ ...
1. ข้อมูลเมื่อปี 2021
2. เมืองย่างกุ้ง เป็นข้อมูลปี 2015