ชาติใดในอาเซียนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุด?

คำถาม ... ชาติใดในอาเซียนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกมากที่สุด?

เฉลย ...
กีฬาโอลิมปิก คือ มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ จัดขึ้นทุก 4 ปี โดยหวุนเวียนเจ้าภาพไปเรื่อย ๆ ตามการสมัครและคัดเลือกโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล กลุ่มประเทศอาเซียนของเราก็ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันด้วยเช่นกัน มาดูกันว่าประเทศใดได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกันบ้าง ...


อันดับ ประเทศ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญรวม
1 ไทย 10 8 17 35
2 อินโดนีเซีย 8 14 15 37
3 ฟิลิปปินส์ 1 5 8 14
4 เวียดนาม 1 3 1 5
5 สิงคโปร์ 1 2 2 5
6 มาเลเซีย - 8 5 13
7 กัมพูชา - - - -
8 บรูไน - - - -
9 ลาว - - - -
10 เมียนมาร์ - - - -


สมรักษ์ คำสิงห์ ผู้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกให้กับประเทศไทย


จากตารางจะพบว่าประเทศไทยได้รับเหรียญทองมากที่สุด จำนวน 10 เหรียญทอง แต่อินโดนีเซียได้เหรียญรวมมากที่สุดที่ 37 เหรียญ และมี 4 ประเทศที่ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ได้แก่ กัมพูชา ลาว บรูไน และเมียนมาร์