เพลงอาเซียน ชื่อเพลงอะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร

คำถาม ... เพลงอาเซียน ชื่อเพลงอะไร

เฉลย ... 
เพลงอาเซียนมีชื่อเพลงว่า วิถีอาเซียน หรือ The ASEAN Way เพลงนี้ได้รับการประกาศให้เป็นเพลงประจำอาเซียนเมื่อปี 2008 ผู้แต่งเนื้อร้องคือคุณพยอม วลัยพัชรา ผู้แต่งทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคือคุณกิตติคุณ สดประเสริฐ และ คุณสำเภา ไตรอุดม

เพลงประจำอาเซียนเปิดให้มีการประกวดกันเมื่อปี 2008 โดยเปิดให้ชาติสมาชิกส่งเข้าประกวดได้ชาติละไม่เกิน 20 เพลง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเพลงภาษาอังกฤษ เนื้อเพลงและท่วงทำนองต้องสะท้อนถึงความเข้มแข็ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของอาเซียน และต้องเป็นเพลงใหม่ มีความยาวไม่เกิน 1 นาที

กรรมการตัดสินการประกวดจะมาจากชาติสมาชิกทุกชาติ รวมถึงชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิดอีก 3 ชาติ คือ ออสเตรเลีย จีน และญี่ปุ่น และในที่สุดเพลง The ASEAN Way จากประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือก เมื่อวันที่ 20 พฤษจิกายน 2008

เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ

Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it’s the way of ASEAN.

เนื้อเพลงภาษาไทย

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกับ
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจสังคมก้าวไกล


ภาษาอังกฤษ


ภาษาไทย / อังกฤษ