ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย (ปณ. บ้านค่าย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย (BAN KHAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 259/2 หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038 641 446
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  • ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บ้านค่าย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง