ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยองที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ (ปณ. ปากน้ำประแสร์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ (PAK NAM PRASAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 98 หมู่ 4 ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
โทรศัพท์ : 038 661 250
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
  • ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง